665 777 151 Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin

Ubezpieczenia dla firm

Oferujemy ubezpieczenia dopasowane do potrzeb dużych przedsiębiorstw, jak i małych i średnich firm.

 

Przedsiębiorczość oznacza m.in. branie na siebie odpowiedzialności. Są obszary, w których popełnienie błędu pociąga za sobą wyjątkowo dotkliwe skutki. Od takich sytuacji warto się ubezpieczyć. Wśród ubezpieczeń Allianz stanowiących ofertę dla przemysłu znajdują się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

  • z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe, m.in. OC za produkt, OC najemcy, OC pracodawcy itp.;
  • członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, IPO – zawodowej, czyli ubezpieczenia obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów;
  • zakładów opieki zdrowotnej (ubezpieczenia dobrowolne zawierane indywidualnie).

Jest to podstawowe ubezpieczenie, które powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Celem ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych jest zabezpieczenia posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku trwałego i obrotowego na wypadek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty. Ubezpieczenie takie, w razie powstania szkody, zapewnia środki finansowe na pokrycie strat w ubezpieczonym mieniu. Dzięki czemu firma będzie mogła odtworzyć zniszczone lub utracone mienie i wznowić działalność bez konieczności finansowania naprawy szkody z własnych środków, co w przypadku dużego jej rozmiaru, np. pożaru lub powodzi może być wręcz niemożliwe z uwagi na poniesienie bardzo dużych nakładów finansowych na naprawę.

Celem ubezpieczeń od utraty zysku jest zabezpieczenie osiągnięcia planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa na wypadek przerwy lub zakłócenia działalności, spowodowanego szkodą w mieniu. Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem ubezpieczenia majątku od pożaru i innych zdarzeń losowych. Gwarantuje ono ubezpieczonej firmie przetrwanie na konkurencyjnym rynku, nawet w przypadku długotrwałej przerwy w działalności. Odszkodowanie zrekompensuje utracony zysk operacyjny i pokryje koszty stałe poniesione w czasie trwania nieplanowanego przestoju działalności. Dzięki wypłacanym zaliczkom na poczet odszkodowania ubezpieczona firma będzie mogła utrzymać płynność finansową i na bieżąco regulować zobowiązania wobec kontrahentów i klientów.

Pracodawca, korzystając z ulg prawno-podatkowych, może zadbać o Pracowników, tworząc dla nich programy motywacyjne: ochronne i emerytalne. Pracownik nie musi się martwić o pieniądze w razie choroby lub wypadku. Otrzyma środki do życia w razie absencji w pracy, a w razie śmierci bliscy otrzymają pieniądze, które pomogą im spłacać zobowiązania i utrzymać poziom życia.

 

Proponowane pakiety:

  • Allianz Rodzina
  • Allianz Rodzina Prestige Pakiet
  • Bezpieczne Życie
  • Pracowniczy Program Emerytalny

Firma, startując w przetargach i podpisując różne kontrakty, zwykle potrzebuje dodatkowego uwiarygodnienia w formie gwarancji udzielonej przez towarzystwo ubezpieczeń. Jej przedmiotem mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Może też zastąpić wadium wpłacane podczas przetargu czy stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego.

umow-sie-na-spotkanie
zadaj-pytanie