665 777 151 Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin

Ubezpieczenia komunikacyjne

70% znizki – Odbierz nawet 70% zniżki zawierając ubezpieczenie OC i AC w AllianzWystarczy, że jeździsz 4 lata bez żadnej szkody komunikacyjnej. Skorzystaj z solidnej ochrony według nowej, atrakcyjniejszej taryfy.

 

OC

Trzeba pamiętać, że wykupienie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe dla każdego kierowcy. Kierowca powinien wozić zawsze ze sobą oryginał polisy lub dowód opłacenia ostatniej składki.

AC

Kompleksowa ochrona przed skutkami uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski oraz krajów basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii), krajów europejskich.

 

Na terytorium Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i europejskim Rosji ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu (jeżeli nie umówiono się inaczej).

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów stanowi bardzo dobre uzupełnienie dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i autocasco.

W ramach ubezpieczenia Car Assistance Allianz masz zapewnioną opiekę 24 godziny na dobę. Ubezpieczenie gwarantuje udzielenie wszechstronnej pomocy w razie wypadku, awarii, kradzieży samochodu w czasie podróży w Polsce oraz na terytorium państw Europy z wyłączeniem Rosji, Ukrainy i Mołdawii.

Właściciel samochodu może być narażony na koszty prowadzenia sporów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem auta. Ubezpieczenie „Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych” zapewnia kierowcy refundację kosztów sporów prawnych związanych z ruchem drogowym, w tym z poruszaniem się ubezpieczonym pojazdem.

Dzięki ubezpieczeniu Informacja prawna masz zapewniony dostęp do infolinii prawnej. W przypadku kolizji, sprzedaży pojazdu, podczas podróży za granicą oraz w innych sytuacjach związanych z pojazdem możesz telefonicznie porozmawiać z prawnikiem i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Ochroń zniżki w OC, gdy w ciągu roku zdarzy się jedna szkoda.

Zagwarantuj sobie, brak zwyżki w AC przy dwóch naprawach szyb lub ich wymianie.

Nie trać zniżek w AC naprawiając do 5000 zł uszkodzenia pojazdu spowodowane złą nawierzchnią.

Utrzymania wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia przez cały okres ubezpieczenia.

umow-sie-na-spotkanie
zadaj-pytanie